Een blog om te kijken hoe creativiteit zich kan ontwikkelen......
-of toch niet?-

Thats the question!

Groet, Sproet...(alias Hermien)

donderdag 19 oktober 2017

little booklet/klein boekje

at a workshop at Willy's a few months ago we learned how to make a japanese binding, and I decided to make a little booklet out of some small gelliprints...

op een workshop bij Willy, een paar maanden geleden, leerden we hoe je een japanse binding moet maken en thuis probeerde ik deze uit op een setje kleine gelliprintrestjesthe cover is ready, the inside is waiting !
de cover is klaar, de binnenkant wacht !


almost every stamp is by Carabelle studio (birgitkoopsen design) exept the numbers (gummiapan)
bijna alle stempels zijn van Carabelle studio (birgitkoopsen design) behalve de nummers (gummiapan)woensdag 18 oktober 2017

25th posting on BMMAC

today is the 25th posting for BMMAC so Birgit decided to challenge you and us..for me the challenge was to work on a different size and to try some scrapbooking (not my piece of cake :-))


so hop over and see the full posting on Birgits Blog tonight with all the contributions of the team members and to join the challenge!

Have fun!

SPOILERALERT! alias sneakpeak ;-)


vanavond is de 25ste posting van de BMMAC dus dat wordt gevierd met een challenge, voor mij het werken op een ander formaat en een poging tot scrapbooking (niet echt mijn 'ding' ;-))

dus wip vanavond langs Birgits blog om alle bijdrages te zien en mee te doen!

Veel plezier!dinsdag 17 oktober 2017

left over/restje

my BMMAC designteam project of august needed less prints than expected so I had some left overs...
mijn BMMAC designteam project van augustus had minder prints nodig dan ik had verwacht, dus er waren wat leuke restjes...!


I stamped a textstamp in the background (from China) and on top I embossed those leaves (Carabelle) and at the bottom a small dutch text (different colors)saying I just wanted to say hello!

In de achtergrond een tekststempel (China) en ik embosste de leuke bladmotieven (Carabelle) en een kleine strook tekst van different colors


so simple and quick!
zo snel en simpel!zondag 15 oktober 2017

the last of the sixpack/ de laatste van de zes

the last one was partially painted over because I didn't like the stamp I used..
de laatste kaart werd deels overgeverfd omdat ik niet blij was met de stempel die ik erop zette...


The text is by stampabilities and the thin lines by Different Colors
de tekst is van stampabilities en de dunne lijntjes van Different Colors
I like this color combination!
ik hou wel van deze kleurtjes samen!
vrijdag 13 oktober 2017

painted flowers/geverfde bloempjes


some doodling, some painting, some stamping......
wat gedoodeld, wat geverfd, wat gestempeld...fris en fruitig genoeg?
Fresh and juicy enougt?


donderdag 12 oktober 2017

My own flowers/m'n eigen blomkes

messed around with some pink and white paint to create these flowers
rommelde wat met roze en witte verf voor deze bloemen


added some washitape and textstamp (Carabelle Birgit Koopsen) the small lines are from Different colors

plakte nog wat washitape  en tekststempel (Carabelle Birgit Koopsen) de smalle lijntjes zijn van Different colors
maandag 9 oktober 2017

and some pink and yellow/met wat roze en geel

some extra color changes a lot!
wat extra kleur verandert een boel!


Stamp by SA and no brand from china
Stempel van SA en merkloos uit china


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails